top of page

Tutumlu İnovasyona Yönelik Projeler

Cronos, sağlık alanında fark yaratacak tutumlu inovasyona yönelik projelerde yer alıp bu projelerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Özellikle Üniversite - Özel sektör işbirliği çerçevesinde oluşturulan projeler, önceliğimizi teşkil etmektedir. 

Panset Swap 7 ve Panset Mini ürünlerinin yanında kısa zaman içinde ameliyathanede Spanç (gazlı bez) kaybolmasını önlemeye yönelik geliştirilmiş, yazılımla desteklenip güvenli hale getirilen yeni inovatif projemizi, çözüm ortaklarımızla birlikte sağlık alanındaki profesyonellerin hizmetine sunmayı hedeflemekteyiz.

Cronos iMutabakat

Yazılım sektöründe öncü bakış açısı ile geliştirilen Cronos iMutabakat üretici ve yoğun müşteri kitlesini yönetmeyi kolaylaştıran bir destek sistemidir.

bottom of page